Inscripció Campus Tecnificació 2021

 • MM barra DD barra AAAA
 • Suelta archivos aquí o
  Tipos de archivos aceptados: jpg, png, pdf, gif, Tamaño máximo de archivo: 64 MB, Número máximo de archivos: 5.
   DNI - Tarjeta Sanitaria -Tarjeta de Vacunes - Justificant de Pagament


  • Pagament: lngrés bancari/Transferéncia bancaria Banc: BBVA

   Concepte: Nom i Cognoms nen/a / Campus d'estiu

   Compte bancari: ES73 - 0182 - 6076 - 8102 - 02916188