Inscripció Campus Tecnificació 2021

 • Formato de fecha:MM barra DD barra AAAA
 • Suelta archivos aquí o
  Tipos de archivos aceptados: jpg, png, pdf, gif.
  DNI - Tarjeta Sanitaria -Tarjeta de Vacunes - Justificant de Pagament


 • Pagament: lngrés bancari/Transferéncia bancaria Banc: BBVA

  Concepte: Nom i Cognoms nen/a / Campus d'estiu

  Compte bancari: ES73 - 0182 - 6076 - 8102 - 02916188